csu_uvodni_animace2_delay.gif
detail4[1].jpg
manual_1440[4].jpg
manual-vnitrek-1440[1].jpg
plakat_2[5].jpg
taska1.jpg
budova-csu-01[12].jpg
detail2[1].jpg
detail3[1].jpg
KONCEPT IDENTITY ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU

…přirozeně vychází z podstaty statistiky jako nástroje rozvíjení lidských znalostí pomocí sběru a vyhodnocování empirických dat, které skládají měřitelný obraz mnohovrstevné reality. Symbol grafu proto zrcadlí sazební obrazec názvu Český statistický úřad.© 2011, design Jiří Toman, animace Petr Milosh, foto Filip Šach
publikace2[2].jpg
triko[1].jpg
mys1[1].jpg
0 px