img_4988_1400px.jpg
Cizí dům? | Ein fremdes Haus?

Obsáhlá práce Věry Laštovičkové věnovaná architektuře českých Němců zachycuje komplikované období konce devatenáctého století, v němž postupně narůstalo napětí mezi německou a českou národností na území dnešní České republiky. Bilingvnost katalogu je řešena dvěma jazykovými sloupci, oddělenými stále se zvětšující svislou čarou, připomínající vývoj nelehkého vztahu obou národů. 

Jednoduchý vizuál červené linky byl použit i na výstavě, představující nejvýznamnější díla ve větším formátu a také v rozsáhlé online databázi.


© 2015, design Tibor Vizi, photo Filip Györe
cizi-dum-gif_perc_rozpt_32c.gif
cizidum4_700px.jpg
cizidum5_700px.jpg
cizidum6_700px.jpg
cizidum7_700px.jpg
cizidum2_700px.jpg
cizidum3_700px.jpg
0 px