_mg_3891.jpg
oceneni[2a].jpg
Publikace Jde o to, aby o něco šlo, typograf Oldřich Hlavsa poprvé souhrnně představuje obsáhlou grafickou tvorbu typografa a knižního grafika Oldřicha Hlavsy (1909—1995), jehož dílo tvoří zcela zásadní kapitolu v dějinách českého grafického designu druhé poloviny 20. století. Kvalita Hlavsovy práce byla opakovaně ohodnocena mnoha prestižními domácími i zahraničními oceněními. Přesto jeho rozsáhlé dílo nebylo až do vydání této knihy systematicky prozkoumáno a zdokumentováno.
foto_014_265p_1920.jpg
Z vášně, z potřeby, z totálního zápalu o Hlavsovo dílo a typografické experimenty (bylo ovšem třeba i trochu naivity a šílenství) iniciovala a po pěti letech intenzivní práce sestavila a graficky upravila Barbora Toman Tylová Hlavsovu monografii. Ta má 592 stran, téměř čtyři kila a okolo 2000 reprodukcí. Monografie obsahuje Hlavsův podrobný životopis, původní textové studie, rozsáhlé soupisy i výběr z Hlavsovy profesní korespondence. Publikaci doplňuje web www.oldrichhlavsa.cz.
Prezentovat knihy skrze fotografie je jen poloviční zprostředkovaný zážitek. Proto je na začátku  monografie kapsa, ve které čtenář najde naprosto věrně přetištěné Hlavsovy novoročenky a může si tak Hlavsovu typografii reálně osahat.
_mg_3899.jpg
Grafická úprava je jednoduchá, přehledná a funkční. Záměrem je nechat vyznít Hlavsovým živým experimentálním úpravám a spojit dohromady velké množství různorodého materiálu. Zároveň ale reaguje na charakter Hlavsovy práce například velkými číslicemi na začátku kapitol nebo přetištěním jeho různých ručních poznámek. Knižní blok se skládá ze dvou typů luxusního papíru od firmy Fedrigoni, sazba je ze skvělého písma Corridor od Signaturetype.
_mg_3901_2_flat.jpg
14-1920_fial.jpg
12-1920_fial[1].jpg
_mg_3902_flat.jpg
_mg_3901_3_flat[3].jpg
_mg_3902_2_flat.jpg
_mg_3901_flat[1].jpg
_mg_3914_flat.jpg
_mg_3914_2_flat.jpg
jde-o-to...[1].png
13-1400_1.jpg
15-1400_1.jpg
Další ocenění a nominace: Nejkrásnější kniha roku 2015: Cena Typodesign klubu za grafickou úpravu, Cena svazu polygrafických podnikatelů, Cena Vojtěcha Preissiga, Nominace Magenzia Litera za nakladatelský počin, Nominace Czech Grand Design 2015: Grafický designér roku, German design award 2017

© 2015, vydalo nakladatelství Akropolis a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze s velkorysou podporou hlavního města Praha, ministersta kultury České republiky, společnosti Fedrigoni a tiskárny Typodesign.

Editor monografie Barbora Toman Tylová, text Iva Knobloch, Jan Rous, Barbora Toman Tylová, lektorovaly Polana Bregantová a Pavla Pečinková, bibliografie a soupisy Barbora Toman Tylová s přispěním Josefa Schwarze, grafická úprava Barbora Toman Tylová, písmo Corridor od Signature, retuše a příprava reprodukcí Jiří Toman, původní fotografie v knize Filip Šach, foto publikace pro web Filip Šach, Filip Györe.
edawards-1400[1].jpg
0 px